Vitalisering

Historiskt sett har människan aldrig ätit fröer som spannmål och bönor ”råa”, det har till och med ansetts skadligt. I alla fröer är näringen hårt bunden för att skydda fröet tills det är dags för fröet att gro till en ny planta. Mineralerna är helt enkelt inte tillgängliga för oss att ta upp. Genom att ”ta våren till fröet” kan de vilande enzymerna och mikroorganismerna väckas till liv. Med hjälp av vatten, värme och tid kan vi låsa upp bindningarna och göra alla de livsviktiga näringsämnena tillgängliga för kroppen.

De vanligaste metoderna idag är blötläggning, groddning, mältning och olika fermenteringstekniker som surdegsjäsning. Hidden in Grains använder en hydrotermisk processteknik (blötläggning, värme och tid) för att vitalisera (aktivera) spannmål, baljväxter och andra fröer med naturligt högt innehåll av mikronäringsämnen.

Tusenåriga traditioner

Befolkningar över hela världen har i tusentals år använt olika beredningstekniker av hel spannmål. Traditionella tekniker inkluderade fukt- och/eller värmebehandling, stampning och malning. Fukt- och värmebehandlingen mjukade upp fröet och stampningen lösgjorde skalen från sädeskärnorna. Detta var nödvändigt med de flesta äldre sorter eftersom de hade skal; emmerveten, speltveten och även havre. All grötsäd stampades; korn i Europa, ris i Ostasien och hirs överallt där det odlades.

Hydrotermisk teknik

Hidden in Grains använder en hydrotermisk processteknik (blötläggning, värme och tid) som har utvecklats ur beprövade metoder med tusenåriga traditioner. Vi blötlägger hela spannmålskärnor eller baljväxter och hjälper naturen lite på traven genom att surgöra. Sedan låter vi tiden få verka och det är då det händer; fröet släpper sitt grepp om de livsviktiga näringsämnena. Därefter torkas spannmålet vid låga temperaturer. Det är en skonsam och hygieniskt säker processteknik. Metoden har verifierats och dokumenterats under många år av forskning för bästa möjliga tillgänglighet av naturliga mineraler.

Efter den hydrotermiska behandlingen kan kroppen enklare tillgodogöra sig fröernas näringsämnen som mineraler. Behandlingen bidrar även till att mjöler och gryner blir lätta att använda i gröt, vällingar, våfflor, pannkakor, bakverk, soppor, smoothies, bröd mm. Många olika sorter av spannmål och baljväxter kan användas, alla med sina specifika smaker som också blir rikare genom behandlingen.

Näringstät råvara

Blötläggning

Torrstöpning

Torkning

Malning och Paketering

Andra metoder

Andra metoder för att vitalisera fröet och aktivera dess egna enzymer och mikroorganismer är groddning, mältning och fermentering som t.ex. surdegsjäsning. Även dessa metoder är välbeprövade och dokumenterade i forskning. Förutom att metoderna förbättrar utnyttjandet av näringen har de alla olika fördelar och tillämpningar. T.ex. ökar mängden folsyra och C-vitamin vid groddning och mältning. Fermentering förhöjer smakerna och ökar hållbarheten i t.ex. surdegsbröd och bönbaserade produkter som miso eller tempe.

Alla dessa metoder kan kallas för bioprocessningar. Dessa ökar tillgängligheten av näringsämnen i måltiden och utbudet av produkter från spannmål och baljväxter.

Fytinsyra

Näringen i fröer är bunden i väntan på att ge nytt liv, för att tas i anspråk i den växande grodden och bli till en ny planta. Upp till 90% av fröets fosfor, som ger den växande grodden energi, lagras och skyddas av fytinsyra, Till fytinsyran binds även mineraler som järn, zink, kalcium, magnesium och mangan vilket gör dessa mineraler svåra att tillgodogöra sig i de obehandlade fröerna. Mängden fytinsyra i måltiden påverkar biotillgängligheten och absorptionen av mineraler i hela måltiden, även från andra livsmedel. På så sätt är fytinsyra den mest potenta s.k. ”anti-nutrienten” som finns i vår mat.

I fröer finns enzymer (fytaser) som kan aktiveras och frigöra mineralerna. Flera studier har visat att blötläggning, groddning, mältning, surdegsjäsning, olika fermenteringar och annan fukt- och värmebehandling helt eller delvis bryter ner fytinsyra i spannmål och baljväxter.

På så sätt görs mineralerna tillgängliga och beroende på individens behov kan absorptionen av järn, zink, kalcium och andra mineraler öka upp till tre gånger. I obehandlade fröer kan fytaser finnas kvar när man äter dem. Det är otillräckligt dokumenterat hur mycket dessa enzymer kan bidra till nedbrytning av fytinsyra i tarmen. I spannmål förstörs fytas vid upphettning vid t.ex. flingtillverkning. Enzymet förstörs lättare i kombinationen av fukt och hög värme.